Na pres konferenciji održanoj 30. oktobra 2020.godine u Kalesiji potpredsjednik SDA BiH i federalni ministar Edin Ramić iznio je podatak da je sa federalnog nivoa u periodu 2015-2020.g. u razne projekte na području općine Kalesija investirano preko 35 miliona KM, od čega od federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica preko 5 miliona KM.

Ministar Edin Ramić je u svom izlaganju jasno istakao da je dosadašnja podrška općini Kalesija bila u funkciji pomoći građanima općine Kalesija, kao lokalne zajednice koja je puno stradala u toku agresije, i da se ni u kom slučaju nije odnosila na ličnu podršku aktuelnom načelniku za predstojeće izbore.

Naveo je i primjere nedovoljne spremnosti i organizovanosti općine Kalesija kod realizacije nekih projekata finansiranih sa federalnog nivoa, kao što je završetak zgrada u Kalesiji u vrijednosti od oko 5 miliona KM (99 stambenih jedinica), gdje radovi još nisu počeli zato što općina Kalesija nije ispunila svoj dio obaveza (izrada projektne dokumentacije). Takođe, kod zajedničkih projekata kao što je povezivanje dijelova općine Kalesije (putevi prema Tupkoviću i povezivanje Hrasna sa Kalesijom preko Dubnice) ukupne vrijednosti 630 hiljada KM, općina Kalesija je učestvovala sa 75 hiljada KM (11 posto), a u javnosti je predstavljeno da općinski načelnik finansira te projekte.

Iznio je i podatak da je od strane federalnog ministarstva obrta općini Kalesija u prethodnom periodu  odobreno i pola miliona KM za izgradnju industrijskih zona, i da građani trebaju da se zapitaju jesu li ta sredstva mogla biti bolje upotrebljena i jesu li mogla dati bolji efekat.

Zbog sadašnje neadekvatne organizovanosti općine vezano za vođenje i realizaciju projekata finansiranih sa federalnog nivoa, napomenuo je da bi građani Kalesije na predstojećim izborima trebali ukazati povjerenje načelniku koji će biti servis građana i ko može voditi i završavati projekte.  Dodao je da ne misli da i jedan drugi kandidat od svih kandidata za načelnika Kalesije poznaje bolje upravu od kandidata SDA Zijada Kulanića, koji uz to ima kvalitet, iskustvo kroz dugogodišnji rad i podršku na terenu.

Komentiraj