Prema nedavno objavljenom defteru (osmanskom popisu) bošnjačkog muslimanskog stanovništva iz 1850/51. godine, džemat Gojčin u sastavu Kaze Birče (Vlasenica) sastojao se od naselja Jelovo Brdo i Gojčin.  U tom defteru navedene su familije sa prezimenima: Mulaomerovići, Mulabećirovići, Bećirovići, Davudbašići (Dautbašići), Sinanovići, Kulovići, Bajraktarevići, Rahmanovići, Osmanbašići, Makalići, Kovačevići, Hadžići, Osmančevići, Čuganovići, Halilčevići, Velivčevići, Emrići, Hasanovići, Jusići …  Ovdje treba imati u vidu da je u vremenima nakon ovog popisa bilo iseljavanja familija i  promjena prezimena nekih familija, tako da se ne može  pozdano utvrditi na koje familije se odnose prezimena kojih danas nema u ovim naseljima.

Komparativnom analizom podataka iz ovog popisa s podacima iz gruntovnih i matičnih knjiga, nastalih za vrijeme austrougarske vlasti i kraljevine Jugoslavije mogu se dobiti precizni podaci o geneaologiji porodica, kontinuitetu vlasništva nad zemljom, doseljavanju stanovništva, prirodnom prirastu stanovništva imnogim drugim društveno-historijskim pokazateljima.

Kuća br.1 broji 4 muška člana

1.            Mulaomerović Omer, imam, sin Omera, rođen 1805.godine

2.            Omerov sin Agan, rođen 1847.godine

3.            Omerov unuk, Rustem sin Agana, rođen 1849.godine

4.            Omerov unuk, Omer sin Omera, rođen 1849.godine

Kuća br.2. broji 10 muških članova

1.            Mulabećirović Omer sin Bećira, rođen 1770.godine

2.            Omerov sin Husejn, rođen 1810.godine

3.            Omerov sin Bećir, rođen 1812.godine

4.            Omerov sin Omer, rođen 1815.godine

5.            Omerov unuk, Osman sin Husejna, rođen 1833.godine

6.            Omerov unuk, Mustafa sin Husejna, rođen 1837.godine

7.            Omerov unuk, Šaban sin Husejna, rođen 1840.godine

8.            Omerov unuk, Sulejman sin Husejna, rođen 1848.godine

9.            Omerov unuk, Ramo sin Bećira, rođen 1849.godine

10.          Omerov unuk, Memija sin Husejna, rođen 1849.godine

Kuća br.3. broji 1 muškog člana

1.            Davudbašić Osman sin Mehmeda, rođen 1820.godine

Kuća br.4. broji 4 muška člana

1.            Davudbašić Began sin Sulejmana, rođen 1825.godine

2.            Beganov brat, Ismail sin Sulejmana, rođen 1830.godine

3.            Beganov brat, Salih sin Sulejmana, rođen 1833.godine

4.            Beganov sin nečitko , rođen 1849.godine

Kuća br.5. broji 3 muška člana

1.            Sinanović Mehmed sin Sinana, rođen 1810.godine

2.            Mehmedov sin Davud, rođen 1832.godine

3.            Mehmedov sin Mehmed, rođen 1833.godine

Kuća br.6. broji 5 muških članova

1.            Bećirović Ibrahim sin Saliha, rođen 1813.godine

2.            Ibrahimov sin Ibrahim, rođen 1847.godine

3.            Ibrahimov brat, Mahmud sin Saliha, rođen 1815.godine

4.            Ibrahimov bratić, Salih sin Mahmuda, rođen 1847.godine

5.            Ibrahimov brat, Mumin sin Saliha, rođen 1847.godine

Kuća br.7. broji 1 muškog člana

1.            Hasanović Hasan sin Hasana, rođen 1830.godine

Kuća br.8. broji 6 muških članova

1.            Kulović Omer sin Mumina, rođen 1815.godine

2.            Omerov sin Halil, rođen 1830.godine

3.            Omerov sin Salih, rođen 1833.godine

4.            Omerov sin Salih, rođen 1838.godine

5.            Omerov sin Husejn, rođen 1842.godine

6.            Omerov sin Šaban, rođen 1846.godine

Kuća br.9. broji 2 muška člana

1.            Bajraktarević Mehmed sin Mustafe, rođen 1800.godine

2.            Mehmedov sin Mustafa, rođen 1834.godine

Kuća br.10. broji 6 muških članova

1.            Rahmanović Omer sin Omera, rođen 1770.godine

2.            Omerov sin Osman, rođen 1820.godine

3.            Omerov unuk, Osman sin Osmana, rođen 1841.godine

4.            Omerov unuk, Mehmed sin Osmana, rođen 1844.godine

5.            Omerov sin Mustafa, rođen 1845.godine

6.            Omerov sin Derviš, rođen 1847.godine

Kuća br.11. broji 4 muška člana

1.            Osmanbašić Salih sin Saliha, rođen 1820.godine

2.            Salihov sin Jahja, rođen 1838.godine

3.            Salihov sin Rašid, rođen 1847.godine

4.            Salihov sin Mustafa, rođe 1849.godine

Kuća br.12. broji 1 muškog člana

1.            Rahmanović Abdija sin Ibrahima, rođen 1830.godine

Kuća br.13. broji 4 muška člana

1.            Bajraktarević Husejn sin Ismaila, rođen 1790.godine

2.            Husejnov sin Ahmed, rođen 1825.godine

3.            Husejnov sin Ismail, rođen 1828.godine

4.            Husejnov unuk, Pašo sin Ahmeda, rođen 1849.godine

Kuća br.14. broji 3 muška člana

1.            Kulović Ismail sin Mumina, rođen 1810.godine

2.            Ismailov sin Mumin, rođen 1843.godine

3.            Ismailov sin Fejzo, rođen 1844.godine

Kuća br.15. broji 5 muških članova

1.            Jusić Jusuf sin Jusufa, rođen 1790.godine

2.            Jusufov sin Ahmed, rođen 1827.godine

3.            Jusufov sin Halil, rođen 1830.godine

4.            Jusufov sin Jusuf, rođen 1833.godine

5.            Jusufov unuk, Ahmed sin Ahmeda, rođen 1844.godine

Kuća br.16. broji 4 muška člana

1.            Makalić Osman sin Osmana, rođen 1800.godine

2.            Osmanov sin Hasan, rođen 1825.godine

3.            Osmanov sin Mustafa, rođen 1830.godine

4.            Osmanov unuk, Zulfikar sin Hasana, rođen 1849.godine

Kuća br.17. broji 4 muška člana

1.            Kovačević Osman sin Ibrahima, rođen 1785.godine

2.            Osmanov brat, Salih sin Ibrahima, rođen 1790.godine

3.            Osmanov brat, Mustafa sin Ibrahima, rođen 1825.godine

4.            Osmanov brat, Ibrahim sin Ibrahima, rođe 1832.godine

Kuća br.18. broji 4 muška člana

1.            Jusić Ismail sin Abdija, rođen 1810.godine

2.            Ismailov sin Osman, rođen 1837.godine

3.            Ismailov sin Hasan, rođen 1844.godine

4.            Ismailov sin Hamza , rođen 1847.godine

Kuća br.19. broji  3 muška člana

1.            Kamenčić Ziho sin Ibrahima, rođen 1790.godine

2.            Zihin sin Mehmed, rođen 1842.godine

3.            Zihin sin Ibrahim, rođen 1843.godine

Kuća br.20. broji 1 muškog člana

1.            Džaferović Salih sin Sinana, rođen 1837.godine

Kuća br.21. broji 1 muškog člana

1.            Hadžić Derviš sin Mehmeda, rođen 1820.godine

Kuća br.22. broji 4 muška člana

1.            Kulović Mehmed sin Mehmeda, rođen 1820.godine

2.            Mehmedov sin Mustafa, rođen 1846.godine

3.            Mehmedov sin Bajre, rođen 1848.godine

4.            Mehmedov brat, Hasan sin Mehmeda, rođen 1825.godine

Kuća br.23. broji 3 muška člana

1.            Kulović Husejn sin Halila, rođen 1842.godine

2.            Husejnov brat, Sulejman sin Halila, rođen 1846.godine

3.            Husejnov brat, Alija sin Halila, rođen 1848.godine

Kuća br.24.broji 4 muška člana

1.            Kovačević Omer sin Mahmuda, rođen 1800.godine

2.            Omerov sin Halil, rođen 1837.godine

3.            Omerov sin Husejn, rođen 1842.godine

4.            Omerov sin Omer, rođen 1847.godine

Kuća br.25, broji 5 muških članova

1.            Velivčević Ahmed sin Saliha, 1790.godine

2.            Ahmedov sin Adem, rođen 1820.godine

3.            Ahmedov sin Islam, rođen 1830.godine

4.            Ahmedov sin Sulejman, rođen 1840.godine

5.            Ahmedov sin Mustafa, rođen 1842.godine

Kuća br.26. broji 4 muška člana

1.            Čuganović Muharem sin Osmana, rođen 1815.godine

2.            Muharemov sin Osman, rođen 1845.godine

3.            Muharemov sin Halil, rođen 1847.godine

4.            Muharemov punac, Salih sin Muharema

Kuća br.27. broji 1 muškog člana

1.            Čuganović Šaćir sin Osmana, rođen 1795.godine

Kuća br.28. broji 6 muških članova

1.            Emrić Alija sin Ferhata, rođen 1800.godine

2.            Alijin sin Osman, rođen 1815.godine

3.            Alijin sin Mustafa, rođen 1830.godine

4.            Alijin sin Ibrahim, rođen 1835.godine

5.            Alijin unuk, Mehmed sin Osmana, rođen 1846.godine

6.            Alijin unuk, Hasan sin Osmana, rođen 1849.godine

Kuća br.29. broji 8 muških članova

1.            Osmačević Ahmed sin Mehmeda, rođen 1820.godine

2.            Ahmedov sin Mehmed, rođen 1847.godine

3.            Ahmedov sin Abdija, rođen 1848.godine

4.            Ahmedov sin Mustafa, rođen 1849.godine

5.            Ahmedov brat, Osman sin Mehmeda, rođen 1825.godine

6.            Osmanov sin Ismail, rođen 1849.godine

7.            Ahmedov brat, Salih sin Mehmeda, rođen 1832.godine

8.            Ahmedov brat, Derviš sin Mehmeda, rođen 1834.godine

Kuća br.30. broji 2 muška člana

1.            Halilčević Osman sin Alije, rođen 1790.godine

2.            Osmanov sin Ibrahim, rođen 1842.godine

Izvor: BOA, NFS_d 05921  Arhiv Republike Turske, Istanbul

Podaci o popisu iz 1850/51 preuzeti iz rada: Kemal Nurkić, Dževad Tosunbegović – Popis bošnjačko muslimanskog stanovništva područja Vacetine, Gojčina i Papraće u kazi Birče 1850/51.godine (Šeherdžik br.6, Kalesija 2018.g.)

Komentiraj