Tupković je veliko naselje u istočnom dijelu područja Živinica, sa bogatom ali nedovoljno istraženom prošlošću. U srednjem vijeku područje je bilo u sastavu Usore i Soli, a brojne nekropole stećaka dovoljno govore o njegovoj prošlosti. I sam naziv naselja može se dovesti u vezu sa srednjevjekovnom bosanskom vlastelom Tupkovića,koji se pominju u natpisima na stećcima.

U osmanskom periodu najvjerovatnije su gornji dijelovi šireg područja Tupkovića bili u sastavu nahije Birče (Birač), a istočni i donji dijelovi u sastavu nahija Gostilj i Spreča.

U prvom austrougarskom popisu iz 1879. godine Tupković je opština u kotaru Vlasenica, ali je kasnije dodijeljena kotaru Tuzla Donja. Opština Tupković sastojala se od mjesta: Culjage (11 kuća sa 66 stanovnika pravoslavne vjere), Čauševići (7 kuća sa 58 stanovnika muslimanske vjere), Glavica (10 kuća sa 65 stanovnika pravoslavne vjere), Lalići (9 kuća sa 64 stanovnika muslimanske vjere), Perhatovići (11 kuća sa 65 stanovnika muslimanske vjere), Repuh (12 kuća sa 89 stanovnika muslimanske vjere) i Trojan (20 kuća sa 126 stanovnika muslimanske vjere).

Po popisu iz 1885. godine Tupković je mjesto u opštini Tupković, kojoj su pripadali još i: Gračanica, Medojević – Nevrenča, Svojat i Zloselo. Samo mjesto Tupković po ovom popisu imalo je 99 kuća sa 615 stanovnika, od čega 469 stanovnika muslimanske i 146 stanovnika pravoslavne vjere.

Popisom 1895. godine naselje Tupković, u okviru  istoimene opštine, sa zaseocima Culjage, Čauševići, Glavica, Ljalići, Perhatovići, Repuh, Samardžije i Trojan, imalo je 117 kuća sa 652 stanovnika, od čega 494 stanovnika muslimanske i 158 stanovnika pravoslavne vjere. Po statusu, nosioci domaćinstava su uglavnom slobodni težaci (58) i kmetovi (30), dok se ostali nalaze istovremeno i u jednom i drugom statusu. Navedeno postojanje džamije i mekteba u naselju.

Po popisu iz 1910. godine Tupković je sjedište istoimene opštine, popisan je kao dva naselja po konfesionalnoj pripadnosti, Tupković turski sa 124 kuće i 594 stanovnika muslimanske vjere i Tupković srpski, koji ima 34 kuće i 169 stanovnika pravoslavne vjere.

Prema popisu iz 1953. godine Tupković Donji je imao 54 domaćinstava i 289 stanovnika, sa zaseocima: Culjage (17 domaćinstava sa 98 stanovnika), Filipovići (14 domaćinstava sa 89 stanovnika), Glavica (11 domaćinstava sa 43 stanovnika) i Samardžije (12 domaćinstava sa 59 stanovnika).

Istim popisom Tupković Gornji imao je 197 domaćinstava sa 1 048 stanovnika, sa zaseocima: Brezik (8 domaćinstava sa 46 stanovnika), Ćasuri (37 domaćinstava sa 240 stanovnika), Čauševići (33 domaćinstava sa 195 stanovnika), Kujuci (7 domaćinstava sa 41 stanovnika), Pehratovići (23 domaćinstava sa 125 stanovnika), Repuh (55 domaćinstava sa 195 stanovnika) i Trojan (34 domaćinstava sa 206 stanovnika).

Prema popisu iz 1991. godine Tupković Donji je imao 760 stanovnika, od toga  594 Bošnjaka (Muslimana), 160 Srba i 6 ostalih.

Tupković Gornji je imao 1 764 stanovnika, od toga 1 531 Bošnjaka (Muslimana), 223 Srba i 10 ostalih.

Familije u Tupkoviću su: Čauševići, Ćasurovići, Ferizovići, Jahići, Hokulići, Jašarevići, Jusići, Kamberovići, Kujukovići, Mandalovići, Muhići, Mujčinovići, Mušanovići, Nukići, Pandurovići, Salihovići, Tursunovići, Užičanin …

Familije u Repuhu su: Ahmići, Džafići, Fejzići, Alibašići, Korajci, Numanovići, Resići, Vokići,…

(Iz knjige: Dževad Tosunbegović- Gornja Spreča, Kalesija 2007. god.)

Komentiraj