U toku mjeseca juna intenzivirane su aktivnosti Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i ministra Edina Ramića na izgradnji i sanaciji većeg broja putnih komunikacija u povratničkim sredinama. Da podsjetimo da je proteklih godina ministar Ramić sa svojim timom na tom planu postigao izuzetne rezultate, jer su po prvi put u historiji izgrađeni putevi koji povezuju mnoga bošnjačka naselja, međusobno i sa svijetom. Pomenimo neke od njih: putevi duž trase Marša mira, povezivanje Kamenice kod Zvornika sa kalesijskim područjem,  područja Sućeske sa dolinom Jadra u milićkoj opštini, povezivanje bošnjačkih naselja u istočnoj Hercegovini, bošnjačkih naselja kod Bosanske Gradiške, Kotor Varoši, područja Šehera sa Kalesijom, povratničkih sredina kod Doboja, u Bosanskoj Krajini i dr.

Tako je početkom jula, nakon nekoliko sedmica intezivnih radova na relaciji puta Dugi Dio (grad Zvornik) i Nezuka (općina Sapna), zvanično započelo i asfaltiranje navedene dionice. Suvišno je govoriti o značaju ovog puta, kao početnog dijela trase Marša mira, ali i kao, projekta od velikog značaja za više od pet mjesnih zajednica u blizini međuentitetske linije. Stanovništvo Glumine, Križevića, Orahovca, Dugog Dijela i drugih okolnih mjesta, moralo je da ide preko Karakaja skoro 35 kilometara kako bi stigli do Sapne. Međutim, od sada je ta relacija skraćena na nekih svega od 8 do 10 kilometara. U prvoj fazi ovog projekta prošle godine je asfaltiran dio puta od Nezuka do entitetske linije sa manjih bh entitetom.

Zvanično otvorenje puta planirano je u nedjelju, 7. jula 2019. godine, dan uoči početka ovogodišnjeg Marša mira.

Da podsjetimo da je vezano za ovu tematiku da je toku mjeseca juna ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić boravio i u službenoj posjeti Doboju, kada su potpisani ugovori o realizaciji infrastrukturnih projekata kroz sanaciju i izgradnju putne komunikacije u povratničkim mjestima. Takođe, u najudaljenijim srebreničkim mjestima Luka i Krušev Do počelo je asfaltiranje puteva u ovoj mjesnoj zajednici u dužini od 3 km.

Posebno vrijedi istaći da su u povratničkom mjestu Kula Grad kod Zvornika u toku juna počeli radovi na rekonstrukciji postojećeg puta koji povezuje mjesta Sultanovići, Liplje i Jošanicu sa Kula Gradom, u  dužini od 1400 m. I ovaj put ima višestruki značaj, kao najkraći put koji su u prošlosti koristili stanovnici naselja u zaleđu Zvornika za vezu sa ovim gradom. Takođe, to je i put kojim su se krajem aprila 1992.godine branioci Kule Grada i mještani povlačili nakon dvadesetodnevne borbe sa nadmoćnim velikosrpskim agresorskim snagama.

(Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Podrinjemedia.ba)

Komentiraj