Osvrt na sadržaj nekih kulturno-vjerskih manifestacija odnosno dovišta u Karićima, Mravici, Ratišu, Lastavici i  Prisadima, sa etnološkog aspekta

Rad se odnosi na nekoliko vjersko-kulturnih manifestacija koje su održane 2015. godine na dovištima u Karićima kod Vareša, zatim na dovištu Mravica kod Prnjavora, na platou Lastavica kod Zenice, Ratišu (Opština Gračanica), na dovištu Prisadi u džematu Brnjičani, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik.

Na dovištu Karići je zvanični program održan 25.07.2015.godine, a sastojao se od učenja tradicionalnog mevludi šerifa, obavljanja namaza i činjenja zikra. Vrijeme do početka programa prisutni iskoriste šetajući između postavljenih šatora, selame se sa prijateljima, kao i upoznavanja novih prijatelja.

Kulturno-vjerska manifestacija „Dovište Mravica 2015.“ održana je 02.08.2015.godine na području Medžlisa Islamske zajednice Prnjavor, u džematu Mravica-Galjipovci. Ova manifestacija se ovdje održava već devet godina u kontinuitetu. Ove godine su se prisutnim vjernicima u Mravici obratili džematski imam, zatim glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Prnjavor, kao i muftija banjalučki.

U okviru vjerskog programa proučen je Jasin, klanjan podne namaz, održan zikr u turbetu, zatim zajednička dova nakon podne namaza. Proučeno je i nekoliko ilahija, a promovirana je i knjiga autora Saudina Cokoje pod naslovom: Neka pobijedi dobra strana duše.

         Nakon akšam namaza proučen je i mevlud u džamiji džemata Mravica-Galjipovci, čime je obilježena godišnjica otvorenja ove džamije. Na ovom mjestu je neophodno posebno istaći činjenicu da ovdašnje komšije pravoslavci podržavaju održavanje dovišta, a manifestaciju je finansijski pomogao i načelnik Opštine Prnjavor Siniša Gatarić kao i predsjednik Mjesne zajednice Mravica-Galjipovci Enis Zejnić.

Vjersko-kulturna manifestacija „Lastavica 2015“ je trajala od 23.07.-02.08., a odvijala se kroz različite vjerske, kulturne i sportske programe. Centralni program održan je na prostoru Lastavica 02.08. kada je i proučena hatma dova za šehide. To prilikom se prisutnim vjernicima obratio izaslanik muftije zeničkog, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zenica, a zatim se obratio i travnički muftija. U okviru vjerskog programa proučena je i lastavička dova, a vjerski program je okončan klanjanjem podne namaza. Za doprinos u organizaciji ove manifestacije kao i za doprinos u afirmaciji vjere, kulture i tradicije muslimana najzaslužnijim su dodijeljena priznanja „Lastavička plaketa“ i „Lastavička povelja.“

Najpoznatije dovište na prostoru sjeveroistočne Bosne nalazi se na planini Ratiš, a od početka maja pa sve do prvog ponedjeljka u avgustu tradicionalno se uče dove. Ove godine je završna dova na Ratištu održana 03.08.2015.godine u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Puračić sa sjedištem u Lukavcu, a suorganizatori su bili Medžlisi Islamske zajednice iz Srebrenika i Gračanica. Najposjećenija je završna dova koja započinje učenjem Kurana, zatim imami pomenuta tri medžlisa izvode prigodan mevludski program, a na samom početku manifestacije održan je i medžlisi-zikr kojeg je predvodio hafiz i imam iz Poljica.

Svake godine, drugog vikenda u mjesecu avgustu, na dovištu Prisadi u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik izvodi se vjerski program; održava mevludska svečanost i prouči dova „Zahvale Allahu“ na svim blagodatima koje je podario svojom milošću.

Prema očuvanoj tradiciji, na ovom dovištu se preko 500 godina okupljaju muslimani iz okolnih mjesta koji po završetku sjetve i ubiranja plodova ovdje klanjaju podne namaz i uče dovu kojom zahvaljuju Allahu džellešanuhu na ubranim plodovima.

Duboko povezana sa narodnim bićem, dovišta su kroz minule vjekove naprosto utkana u tradiciju Bošnjaka-muslimana i njihov neupitni krucijalni značaj na razvoju, promociji i njegovanju cjelokupne narodne duhovnosti odavno prevazilazi okvire vjerskog.

Nesumnjivo se radi i o svojevrsnom sociološkom fenomenu jer se kroz neposrednu komunikaciju između različitih društvenih slojeva unutar muslimanske populacije uspostavlja temelj boljem upoznavanju i razumijevanju raznovrsnih fenomena koji su refleks života cjelokupne zajednice.

Kohezivni efekt dovišta ogleda se i u zbližavanju mladih naraštaja pred koje vrijeme tehničko-tehnološkog napretka i agresivne ekspanzije vrijednosti koje nisu imanentne još uvijek patrijahalnom i tradicionalistički orijentiranom bosanskohercegovačkom društvu stavlja brojne, veoma teške i komplikovane izazove, stalna iskušenja koja su usmjerena na inkorporiranje kulturnih obrazaca koji etabliraju i apologetski tretiraju ekstremni egoizam oličen u gruboj materijalizaciji svih segmenata života.

Ovdje se mora naročito naglasiti i etnološki aspekt dovišta jer doprinosi boljem internom diskursu Bošnjaka muslimana o pitanjima važnim za projiciranje budućnosti njihove zajednice i zauzimanja jasnog stava prema efektima globalnih trendova sociološkog i kulturno-antropološkog razvoja savremenih država na Bosnu i Hercegovinu.

Značaj ovih mjesta susretanja ogleda se i u afirmaciji religije i vjersih osjećanja kako pojedinaca, tako i cjelokupne zajednice. Prisutni fenomen desekularizacije u savremenom Svijetu promatran kroz prizmu društveno-političke situacije i historijskih okolnosti u Bosni i Hercegovini ne znači prosto „oživljavanje“ vjerskih vrijednosti koje su bile zanemarene najviše u bivšim socijalističkim zemljama nego i vraćanje korijenima kada se očuvanje kulturnog identiteta cijelih naroda postavlja kao esencijalno za njihov opstanak.

U uslovima trenutne društveno-političke i ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini kao državi čije unutrašnje uređenje ne ostavlja puno manevarskog prostora za prevazilaženje nagomilanih višegodišnjih problema, dovišta se kao mjesta susretanja, mjesta vjerskog preporoda, prožimanja ideja i renesanse cjelokupne duhovnosti javljaju kao neizostavni faktor očuvanja integriteta, stabilnosti i unutrašnje snage Bošnjaka-muslimana.

(Iz časopisa Šeherdžik br.4 – Autori: Prof. Dr. Salih Kulenović, Mr.sc. Nihad Kulenović, Kalesija 2015.g.)

Komentiraj