Danas je u hotelu Holiday u Sarajevu završen prvi dan Konferencije “Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu”. Skupu je prisustvovalo preko 100 učesnika, koji su uključivali predstavnike organizacija iseljeništva Bosne i Hercegovine i  uspješne pojedince, predstavnike ambasada u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, institucija na državnom i entitetskom nivou, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Konferenciju je otvorila Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH. U svom obraćanju skupu naglasila je da je cilj Ministarstva da jača veze između Bosne i Hercegovine i njene dijaspore i da za Bosnu i Hercegovinu dijaspora znači mnogo više od samog broja. Dodala je da se ne smije propustiti prilika da jedni drugima pružimo ruku i dokažemo kako je saradnja Bosne i Hercegovine i dijaspore od obostranog interesa.

Tokom Konferencije učesnici su aktivno ukazivali na značaj uloge dijaspore u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini kroz učešće u kreiranju javnih politika, investiranju, prenosu znanja, i naglasili značaj saradnje sa jedinicama lokalne samouprave.

Izlagači na Konferenciji i predstavnici dijaspore su pozdravili organizovanje ovog događaja, kao i podršku svim budućim događajima koji podrazumjevaju aktivno učešće dijaspore na način da ukažu na velike i značajne kapacitete iseljeništva iz BiH. Ovom prilikom su pozvali sve institucije, na svim nivoima vlasti u BiH da se aktivnije uključe u komunikaciju i saradnju sa iseljeništvom s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga iseljeništvu, stvaranja uslova za veće učešće iseljeništva u razvoju BiH, naročito u oblasti investiranja i prenosa znanja, te promociji iseljeništva.

Najveći broj adresa bitan za investicije iseljeništva nalazi se na lokalnom nivou, te je stoga naglašena važnost većeg angažmana jedinica lokalne samouprave za bolju saradnju sa iseljeništvom i pružanja  kvalitetnije usluge iseljeništvu. Uključivanje potencijala iseljeništva u lokalne razvojne planove u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH također predstavlja značajan korak naprijed ka kreiranju povoljnih uslova za privlačenje investicija dijaspore.

Po pitanju prenosa znanja iz dijaspore, učesnici konferencije su saglasni da se institucije na svim nivoima vlasti trebaju aktivnije uključiti u korištenje velikih ljudskih resursa u iseljeništvu u cilju razvoja BiH. Pozdravljaju aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koje se odnose na rezultate istraživanja provedenog kroz Mapiranje iseljeništva u deset zemalja prijema, kao i angažman na unapređenju komunikacije sa iseljeništvom kroz izradu Plana komunikacije sa iseljeništvom čiji će izričit cilj biti privlačenje druge i treće generacije mladih u iseljeništvu, te promocija potencijala Bosne i Hercegovine.

Tokom diskusije učesnici Konferencije su  istakli da je potrebno zahtjeve dijaspore unijeti u sve planove i politike relevantnih nadležnih institucija u BiH. Također, naglasili su da postoji povoljna poslovna klima za investiranje u Bosni i Hercegovini, što je potvrđeno i brojnim uspješnim primjerima izlagača na Konferenciji, ali da nije dovoljno prezentovana, na čemu se treba intenzivno raditi.

Konferencija je organizirana u okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.

 

Komentiraj