Naselje se nalazi 6 km istočno od Kalesije i smješteno na blagoj zaravni na vrhu Sprečanskog polja, koje se tu polako uzdiže prema Mahalskoj kosi. Naziv ukazuje da je nastalo po nekoj mahali, koja je obično u osmansko doba bila začetak većeg naselja, a nastajala je najčešće oko džamije. Na austrougarskim kartama iz osamdesetih godina prošlog vijeka, u okviru katastarske opštine Bulatovci, ucrtano je naselje nazvano Gornja Mahala. Vjerovatno se na toj lokaciji nalazilo prvobitno naselje, nešto iznad današnjeg zaseoka Kavazovića.

Prema prvom austrougarskom popisu iz 1879. godine nije navedeno, vjerovatno se nalazilo se u okviru opštine odnosno džemata Bulatovci, kotar (srez ) Zvornik, a rezultati popisa stanovništva dati su sumarno, za cijelu opštinu Bulatovci.

Prema rezultatima narednih austrougarskih popisa mjesto takođe nije posebno navedeno, vjerovatno je ubrojano u opštinu Bulatovci.

Prema popisu iz 1953. godine Mahala je imala 52 domaćinstva sa 240 stanovnika.

Prema rezultatima popisa iz 1991. godine Mahala je naselje sa 626 stanovnika, od kojih je 550 Muslimana, 74 Srba, 1 Hrvat i 1 Jugosloven.

Porodice u selu su Alići, Aljići, Salihovići, Suljići, Hendići, Jusići, Kavazovići, Muratovići, Kuduzovići, Beganovići, Husići, …

Alići i Aljići su istog porijekla, i najmnogobrojniji su u selu. Kavazovići su porijeklom iz Sandžaka. Suljići su doseljeni iz Kamenice. Husići su porijeklom iz Lipovica, nalaze se u donjem dijelu sela, a poznati su i kao Lipovci. Jusići su doselili iz Lika…

Toponimi u selu su: Kosa, Osoje, Šabatovica, Požarike, Gornja Mahala, Imširovac, Jezera, Aljića kosa, Zajednica, Kicelj, Mahaljska kosa…

Podijeli objavu
Prethodni članakMatkovac
Sljedeći članakBulatovci

Komentiraj