Drvenice se nalaze oko 5 kilometara južno od Kalesije, na brežuljkastom uzvišenju s lijeve strane Vacetinske rijeke, na području gdje Drvenički lug prelazi u pobrđa u podgorini Bišine.

U osmanskom periodu naselje je pripadalo području Vacetine u nahiji Birče (Birač) u bosanskom sandžaku (kadiluk Vlasenica). Prema nedavno objavljenom defteru (osmanskom popisu) iz 1850/51. godine u tom dijelu Vacetine od današnjih familija pod sadašnjim prezimenom navedeni su samo Imširovići, dok se za druga navedena prezimena (Hadžići, Derandžići, Šejhovići, Halačevići, Jašarevići, Nalići…) ne može pozdano utvrditi na koje familije se odnose.  Ovdje treba napomenuti da je u vremenima nakon ovog popisa bilo i promjena prezimena nekih familija, kao i iseljavanja sa ovog područja. U ovom defteru je navedena porodica Ibrahima Imširovića (sina Mehmedovog, rođenog 1805.godine) sa sinovima Ibrahimom, Osmanom, Alijom i Mustafom.

U prvim austrougarskim popisima 1879. i 1885. godine mjesto je navedeno pod nazivom Drvenica, u opštini Vacetina, i imalo je 12 kuća i 58 stanovnika muslimanske vjere. Prema statusu bili su težaci. Ovim popisom kao zasebno mjesto, u okviru opštine Vacetina, navedeni su Ravančići, sa 5 kuća i 26 stanovnika muslimanske vjere.

Popisom od 22. aprila 1895. godine mjesto je u opštini Vacetina, sa 12 kuća i 43 stanovnika muslimanske vjere i mektebom. Ovim popisom Ravančići su posebno naselje, sa zaseokom Crkvinom i imaju 9 kuća, sa 30 stanovnika muslimanske i 16 stanovnika pravoslavne vjere. Zanimljivo je da se većina toponima sa nazivom Crkvine u Gornjoj Spreči, ali i u susjednim područjima (npr. Majevici), po narodnom predanju veže za Mađare i njihov boravak na ovim područjima u srednjem vijeku. Na putu povrh Drvenica nalazio se han Crkvina.

Rezultati posljednjeg austrougarskog popisa stanovništva od 10. oktobra 1910 godine konstatuju da u mjestu Drvenice, koje pripada opštini  Vacetina (kotar Vlasenica) ima 15 kuća sa 59 stanovnika muslimanske vjere, a u zaseoku Ravančići 14 kuća sa 64 stanovnika, od čega 36 stanovnika muslimanske i 28 stanovnika pravoslavne vjere.

Prema popisu iz 1953. godine Drvenice su imale 12 domaćinstava sa 54 stanovnika, a Ravančići 3 domaćinstva sa 23 stanovnika.

U popisu 1991.godine Drvenice su navedene zajedno sa Zelinom (ukupno 174 domaćinstva sa 652 stanovnika, od čega 121 Bošnjak (Musliman), 519 Srba, 3 Hrvata i 9 Jugoslovena.

Familije  u Drvenicama po ovom popisu su:  Imširovići, Salkanovići, Vokići, Ravančići, Čauševići… Ravančići su ranije bili nastanjeni u zaseoku Ravančići, kod lokaliteta Crkvina nalazi se staro Ravančića mezarje. Vokići u Drvenicama su u srodsvu sa istoimenom familijom u Sajtovićima, kao i sa Vokićima u Gojčinu i Repuhu. Za Salkanoviće nema podataka u ranijim popisima, moguće da su imali starije prezime. Čauševići su porijeklom sa područja Tupkovića. Od familija koje su nekada ranije odselile iz Drvenica, zna se za familiju Drvenica koja je između dva svjetska rata odselila u Prizren.

Toponimi: Selišta, Drvenički lug, Vacetina, Dolina, Mokro polje, Crkvina, Abidova vodenica, Klanac, Bijede, Luke, Prisadi, Krčevine, Kamenjače…

(Iz knjige: Dževad Tosunbegović – Gornja Spreča, Kalesija, 2007. god.)

Podaci o popisu iz 1850/51 preuzeti iz rada: Kemal Nurkić, Dževad Tosunbegović – Popis bošnjačko muslimanskog stanovništva područja Vacetine, Gojčina i Papraće u kazi Birče 1850/51.godine (Šeherdžik br.6, Kalesija 2018.g.)

Komentiraj