U cilju očuvanja i razvijanja tradicije i kulture stanovništva Gornje Spreče odnosno kalesijskog područja, praćenja savremenih društvenih procesa na širem području i povezivanja kalesijske dijaspore sa zavičajem, Udruženje Gornja Spreča Kalesija pokrenulo je web stranicu dizajniranu u skladu sa savremenim trendovima. Osim navedenog, u okviru stranice kontinuirano ćemo prezentirati sadržaje koji se objavljuju u Šeherdžiku – Časopisu za kulturnu historiju Gornje Spreče. Nova web stranica, zajedno sa već postojećom facebook stranicom, omogućava posjetiocima jednostavno praćenje novosti i dešavanja u vezi sa svim našim aktivnostima, moderniji prikaz sadržaja, olakšano pretraživanje i pristup informacijama, te integraciju sa društvenim mrežama i dijeljenje sadržaja. Upotrebom ovog web dizajna, koji je djelo firme Grafcomp, posjetioci portala mogu nas pratiti i preko mobitela i tableta. Nastojaćemo da redizajniranjem, unapređenjem funkcionalnosti, dodavanjem novih modula i modernizacijom web stranice idemo u korak sa vremenom i ispunimo zacrtanu misiju.

Komentiraj