U prostorijama Narodne biblioteke “Derviš Sušić” u Tuzli promovisan je prvi časopis o kulturnoj historiji Gornje Spreče Šeherdžik, urednika Dževada Tosunbegovića. Pored urednika, promotori časopisa Šeherdžik bili su prof.dr. Salih Kulenović, doc.dr. Izet Šabotić, prof. Enveref. Alić, književnik Mirsad Mustafići prof.dr. Adib Đozić.

Promotori su naglasili da je štampanje časopisa vrijedan projekat, koji predstavlja osvježenje u izdavačkoj djelatnosti i koji će postati polazna osnova za dalja istraživanja.

Predmet istraživanja časopisa je kulturna historija područja Gornje Spreče, srednjeg Podrinja i drugih krajeva BiH.  11.04.2009.

Komentiraj