Pokretanje časopisa Šeherdžik, u svrhu izučavanja tradicije, kulturne ba'štine i svega onoga što čini identitet Bošnjaka Gornje Spreče ali i šireg područja sjeveroistočne Bosne, rezultat je ideje već duže vrijeme prisutne u jednom krugu ljudi, s ciljem očuvanja tog identiteta. Suočeni s činjenicom  da je naša kulturna historija uglavnom usmena, i da je za područje Gornje Spreče, odnosno šire kalesijsko područje, karakteristično da je tek krajem XX vijeka, tačnije devedesetih godina, postalo predmetom značajnijeg interesovanja istraživača, i da je  objavljeno svega nekoliko naslova  historiografskog i etnografskog karaktera, krenulo se u aktivnosti na izdavanju publikacije koja bi imala plemeniti cilj: istražiti, prezentirati i time očuvati našu kulturnu baštinu.

Samim nazivom časopisa želimo povezati dvije epohe u dugom kontinuitetu življenja Bošnjaka na prostoru Gornje Spreče, kao i dva administrativna, duhovna i kulturna središta područja, naselje Šeherdžik (današnji Šeher kod Kalesije)  kao središte nahije u osmanskom periodu i gradić Kalesiju koja je u XX vijeku, posebno u njegovoj drugoj polovini, izrasla u novi centar područja. U ovom časopisu predmetom istraživanja biće kulturna historija  područja, ali bez ograničenja samo na Gornju Spreču, već i susjedno srednje Podrinje i druge krajeve Bosne. Nezaobilazna je uloga  islama, odnosno uleme i učenih ljudi u osmanskom ali i kasnijim periodima, u očuvanju identiteta Bošnjaka. To je bio razlog više da se već u prvom broju jednim radom osvrnemo na istaknute predstavnike uleme šireg kalesijskog područja. Takođe ćemo nastojati i ubuduće da današnjoj čitalačkoj publici približimo značajne ličnosti bošnjačke historije.

Nastojaćemo davati  doprinos otkrivanju novih činjenica o historiji ovog kraja. Tako na primjer, u ovom broju prvi put objavljujemo popis nahije Spreča iz 1604. godine.

Fenomen tekije Hamze Orlovića i polumilenijumski kontinitet njegove zadužbine, kao i njegovog  potomstva u Konjević Polju, oduvijek je pobuđivao interes mnogih, stoga u ovom broju  objavljujemo rad koji  potencira  značaj te zadužbine  u svjetlu sadašnjeg povijesnog trenutka u kome se Bošnjaci Podrinja nalaze.

Ambicija ovog časopisa  nije bavljenje samo događajima iz prošlosti, nastojaćemo se baviti i savremenim temama, o čemu  nam govori i  rad o resursima kalesijskog područja i perspektivama njegovog  razvoja. Ono što će se prezentirati kroz radove u ovom časopisu biće, nadamo se, podstrek i osnova za dalja istraživanja, kako sadašnjim tako i budućim istraživačima.

Teme iz književnosti takođe će biti prisutne u časopisu, u ovom prvom broju časopisa dat je portet prvog kalesijskog pjesnika Džemala Poljakovića. Pored prikaza  objavljenih knjiga, predviđeno je da se u posebnom odjeljku na kraju časopisa u kratkim crtama da kalendar događaja koji su na neki način obilježili prethodni period na području Gornje Spreče, sa naglaskom na događaje u oblasti kulture.

SADRŽAJ

Povodom prvog broja …………………………………………………………….. 7

 

PROŠLOST

Enver Alić

Znamenita ulema Gornje Spreče ……………………………………………. 9

ALADIN HUSIĆ

Popis nahije Gornja Spreča iz 1604. godine …………………………… 23

Salih Kulenović, Dževad Tosunbegović

Kulin-kapetan, historija i legenda ………………………………………… 59

 

KULTURNA BAŠTINA

Ibrahim Smajić Seljubac

Baklava su hiljadu majstora ………………………………………………… 66

 

KNJIŽEVNOST

Atif Kujundžić

Džemal Poljaković – Portret prvog kalesijskog pjesnika …………. 63

 

TEME

Adib Đozić, Dževad Tosunbegović

Društveno-historijski značaj tekije

Hamze Orlovića  u Konjević Polju ………………………………………… 85

Adil Osmanović

Bošnjačka zajednica u SAD ………………………………………………… 107

 

PERSPEKTIVE

Dževad Mešanović

Prirodni resursi kao osnova privrednog razvoja

općine Kalesija ………………………………………………………………….. 123

 

PRIKAZI

Salih Kulenović

Gornja Spreča (Dž.Tosunbegović) ……………………………………….. 141

 

DOGAĐAJI

Hronika značajnih kulturnih i društvenih

događaja u 2008. godini ……………………………………………………… 153

 

Komentiraj