Naselje je smješteno na istočnoj strani gornjosprečanskog polja, na oko 9 km istočno od Kalesije.  Iznad naselja je u prošlosti prolazio poznati  Pašin put, koji je išao od Zvornika prema Tuzli. Prolazio je iznad Hajvaza, Mahale, Bulatovaca, pa na Panduricu, kroz Brda pa iznad Kalesije, Miljanovaca, preko Lipovica, Kikača i dalje prema Gornjoj Tuzli i Tuzli. 

Pod sadašnjim nazivom prvi put se pominje u popisu iz 1895. godine, u okviru opštine Kusonje (kotar Zvornik). Naziv je nastao po imenu grofa Caparija, komandanta 20. pješadijske divizije austrougarske vojske, u vrijeme ulaska austrougarske vojske u Bosnu. Naime, poslije završenih operacija 1878. godine, u narednom periodu austrougarska vojska je učestvovala u izgradnji puteva, pruga i drugim javnim radovima koje je vlast preduzimala, tako da je na području današnjih Capardi, na izgradnji najteže dionice puta Tuzla – Zvornik, na usponu prema Crnom Vrhu i Snagovu, angažovana inžinjerija Caparijeve divizije. U tu svrhu podignuta je kasarna za vojsku i  naselje za druge izvođače radova, kasnije je cijelo naselje ponijelo taj naziv. 

Prema predanju koja prenose najstariji stanovnici naselja, prvobitna lokacija naselja bila je na lokalitetu današnjeg zaseoka Kulina. Po istom predanju tamo se u osmansko doba nalazila kula u vlasništvu zvorničkih begova (Mušan kula), a do napuštanja tog lokaliteta došlo je usljed jedne veće epidemije kuge, vjerovatno u prvoj polovini XIX vijeka. Preživjelo  stanovništvo se naselilo na brežuljkastom dijelu današnjeg naselja, na lokalitetu gdje se  danas nalazi škola. Zaseoci sa hrišćanskim stanovništvom nastali uglavnom od nekadašnjih selišta: Kulina, Čanakčije, Kosovača, Šarci. Još se kod starijih ljudi čuva predanje da su i Caparde i Hajvazi u osmansko doba pripadali jafti (opštini) Kusonje.

U Capardima su u prošlosti postojali hanovi:  han Safeta Isajbegovića,  han Đorđića kod raskršća u Gornjim Capardama, han Laze Arežine, han Sadije i Omera Karića, kao i han Capardi (u austrougarskom periodu).

Prema prvom austrougarskom popisu iz 1879. godine naselje se nalazilo u okviru opštine odnosno džemata Kamenica (kotar  Srebrenica), a rezultati popisa stanovništva dati su sumarno, za sva naselja u okviru Kusonja. Naredbom zemaljske vlade od 7. januara 1880. godine cijelo područje opštine Kamenica dodijeljeno je zvorničkom kotaru.

Popisom od 22. aprila 1895. godine u sastav te opštine ulazila su naselja Capardi, Čanakdžije, Hajdarovina, Hajvazi, Kosovača, Kulina, Ljeskovice, Polje i Kusonje. Dati su zbirni podaci za cijelu opštinu Kusonje: 126 kuća sa 653 stanovnika, od čega 360 muslimanske i 293 stanovnika pravoslavne vjere.

Posljednjim austrougarskim popisom od 10. oktobra 1910 godine mjesto nije posebno navedeno, već zbirno u  okviru opštine Kusonje.

Prema popisu iz 1953. godine naselje se sastojalo od 87 domaćinstava sa 460 stanovnika, sa zaseocima: samo mjesto Caparde (40 domaćinstava sa 222 stanovnika), Čanakčije (12 domaćinstava sa 65 stanovnika), Smreke (13 domaćinstava sa 63 stanovnika) i Šarci (22 domaćinstva sa 110 stanovnika).

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je hajvazi-caparde.jpg

Prema rezultatima popisa iz 1991. godine Caparde su imale 855 stanovnika, od čega 645 Bošnjaka (Muslimana), 201 Srba, 4 Jugoslovena i 5 ostalih.

Bošnjačke familije u naselju su Beganovići, Džaferovići,  Osmanovići, Mehanovići, Mehmedovići, Smajlovići,  Kopići, Nukičići, Avdići, Omerovići, Jusići, Karići, Tosunbegovići, Huseinovići, Ajdinovići, Ajanovići, Ahmetovići, Dautovići, Muminovići, Ibralići, Bećirovići …

Iz knjige: Dževad Tosunbegović – Gornja Spreča, Kalesija 2007.g.

Foto:

Foto Tuzla

Fb stranica: Hajvazi – Naša raja

 

Komentiraj